ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. (+48 22) 623 36 98,
fax (+48 22) 623 36 93


Zakład Ochron Osobistych
ul. Wierzbowa 48
90-133 Łódź
tel. (+48 042) 678 - 19 - 63
(+48 042) 678 - 10 - 75
Fax: (+48 042) 678 - 19 - 15